insight inside

Wat gebeurt er?

Via onderstaande filmpjes krijgt u een idee van wat er gebeurt in een coachsessie of workshop. 

Zoals u zult zien, blijven alle benen op de grond. De deelnemers krijgen om de beurt een opdracht als vertrekpunt en de paardencoach observeert het gedrag van het paard en de deelnemer. Naast individuele opdrachten kunnen we ook teamopdrachten inzetten, waarin meerdere deelnemers tegelijkertijd aan een opdracht met het paard werken.

In een workshop werkt een aantal deelnemers met hetzelfde paard, zodat duidelijk wordt welke verschillende reacties de verschillende deelnemers teweeg brengen. We werken met meerdere paarden, zodat duidelijk wordt wat effecten in dynamiek kunnen zijn bij verschillende karakters.

Aan de hand van het geobserveerde gedrag komen deelnemer en paardencoach met elkaar in gesprek. Workshops met teams hebben een interactief karakter; iedereen kan bijdragen aan het gesprek. Het paard blijft tijdens dit gesprek spiegelen en geeft belangrijke informatie over de mate waarin het juiste gesprek gevoerd wordt. Bijvoorbeeld door op specifieke momenten aan te sluiten bij de deelnemer, tussen de deelnemer en de groep in gaat staan of zich af te sluiten tijdens het gesprek.


Uitzending omroep Max - Hoe word ik 100 (2016)


Reportage Oog&Blik - voorbeeld van een workshop

Impressie workshop 3PK