insight inside

Gratis ontwikkeladvies 45plus

Met de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers wil het Ministerie van SZW stimuleren dat mensen van 45 jaar en ouder goed en gezond hun werk kunnen blijven doen. Het Ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor een zgn. ontwikkeladviestraject dat uitgevoerd wordt door professionele loopbaanadviseurs.


Iets voor jou?

Vraag je je regelmatig af hoe je je fysiek zware of stressvolle baan vol kunt houden tot je pensioen? Merk je dat je het nu al regelmatig uitput, terwijl je nog heel wat jaren mag werken? Maak je je zorgen dat je uit gaat vallen als het zo doorgaat? Vraag je je af wat je misschien nog een keer een stap moet maken in je carrière en wil je zicht krijgen op je opties? Loop je al wat langer tegen bepaalde zaken aan in je werk waar je een oplossing voor zoekt?


Met of zonder jouw werkgever

Wil je hier wel eens met iemand over in gesprek, maar liever nog niet met je werkgever erbij? Of wil je juist je werkgever betrekken in je ontwikkeling? Beiden is mogelijk. Je werkgever hoeft er niets van te weten als jij dat niet wilt, maar kan er ook juist actief in betrokken worden door jou; jij bepaalt dat zelf.


Criteria voor deelname

Om in aanmerking te komen voor dit gratis ontwikkeladviestraject, ben je een werknemer, zzp-er of ambtenaar van 45 jaar of ouder. Bovendien ben je niet ziek, niet werkeloos en niet bezig met een outplacementtraject. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kost het jou dus niets. Het kan je wel wat opleveren!


Dit mag je verwachten

De insteek voor dit ontwikkeladviestraject is NIET dat je wisselt van werkgever, beroep of baan. Zie het als een oriëntatie op je huidige en toekomstige werksituatie, waarbij je mag verwachten dat je:

  • beter zicht hebt gekregen op je werksituatie en toekomstperspectieven
  • inzicht hebt gekregen in wat bij je past en wat je kan
  • weet hoe je je kunt oriënteren op je toekomst en je mogelijkheden
  • en wat je kunt doen om duurzaam inzetbaar te blijven

Het resultaat is een door jou gemaakt ontwikkelplan. Hierin wordt kort en bondig een aantal acties beschreven dat je op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan jouw wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot het pensioen.


Hoe ziet het traject eruit?

Het ontwikkeladviestraject is kort maar krachtig en bestaat in de basis uit 2 afspraken van 2 uur. Indien passend bij de vraag en de klant, is inzet van paarden een mogelijkheid. 

Locatie is bij voorkeur Vught (een andere locatie is in overleg te bepalen).


Wil je deze kans graag benutten, neem dan contact op.


Naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om alles over dit onderwerp te lezen.Inge Kroesen, een ervaren loopbaancoach

Sinds  2001 heb ik via Smart Group Futuring People al vele medewerkers met zeer diverse achtergronden mogen begeleiden naar nieuw perspectief. Kennen wij elkaar van Smart Group, dan begeleid ik je graag weer vanuit Smart Group. Zo niet, dan begeleid ik je graag met dit loopbaanadviestraject vanuit 3PK.


CONTACTFORMULIER