insight inside

Gratis training voor leidinggevenden 

Met de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers wil het Ministerie van SZW stimuleren dat mensen van 45 jaar en ouder goed en gezond hun werk kunnen blijven doen. Het Ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor een zgn. ontwikkeladviestraject dat uitgevoerd wordt door professionele loopbaanadviseurs. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor een training voor leidinggevenden die 45plussers in hun team hebben. Het betreft een korte training gericht op ontwikkeladvies voor duurzame inzetbaarheid van deze doelgroep. 

De subsidiemogelijkheid loopt op 10 januari 2020 af. Schakel dus snel en neem gerust contact met mij op.


Doel van de training voor leidinggevenden

Het doel van de gesubsidieerde ontwikkeladviezen is het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren bij werkenden van vijfenveertig jaar en ouder. Het gaat daarbij om werkenden die nog niet concreet met ontslag, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid bedreigd zijn. Het ontwikkeladviestraject heeft als doel hen toe te rusten om tijdig een reëel beeld van het toekomstperspectief in hun huidige werk te krijgen en meer regie op hun toekomstige loopbaan te nemen. Als leidinggevende heb je hierin ook een rol. Daarom is ook voor leidinggevenden voorzien in gesubsidieerde trainingstrajecten. 

De training voor leidinggevenden heeft als doel dat leidinggevenden beseffen dat het zowel voor de leidinggevende als voor de werknemer van belang is dat de werknemer de regie van zijn loopbaan in eigen handen neemt. Hierbij wordt de leidinggevende beter toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn.


Criterium voor deelname

Om in aanmerking te komen voor deze gratis training, ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor het voeren van personeels- en  functioneringsgesprekken met medewerkers die behoren tot de doelgroep van de regeling. Jouw eigen leeftijd is hierbij niet van belang. Voldoe je aan deze voorwaarde, dan kost het jou dus niets. Het kan je wel wat opleveren!


Dit mag je verwachten

De training duurt 1 dagdeel, welke in onderling overleg bepaald kan worden. Je kunt je ook aanmelden voor een training op een van onderstaande open inschrijvingen. In een klein groepje van 3 à 4 leidinggevenden gaan we met de volgende onderwerpen aan de slag (deze zijn bepaald door de subsidieverstrekker):

 • Bewustwording van het eigenbelang voor mij als leidinggevende en mijn organisatie bij het ondersteunen van de werkende in zijn deelname aan een ontwikkeladviestraject.
 • De bedoeling en vorm van een ontwikkeladvies aan werkenden. Welke onderwerpen komen daarin aan bod?
 • Welke mogelijkheden er voor de werkende zijn voor een vervolgtraject zoals het uitvoeren van een ontwikkelplan en de manier waarop ik als leidinggevende de werkende kan informeren en faciliteren.
 • Kennis over algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe hier mee om te gaan.
 • Inzicht  in mijn eigen belemmeringen, die een eventueel vervolg traject in de weg kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.
 • Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche/arbeidsmarkt.
 • Gesprekstechnieken en –vaardigheden.


Hoe ziet het traject eruit?

Het traject voor leidinggevenden is kort maar krachtig en bestaat in de basis uit een training van een dagdeel. In bepaalde situaties is inzet van paarden mogelijk en duurt de training een hele dag. Je bepaalt zelf of je jouw werkgever wel of niet betrekt bij dit trainingstraject. Met andere woorden: het is aan jou of je jouw deelname aan deze training bekend maakt aan jouw werkgever of niet.

Locatie is ofwel bij jouw eigen organisatie ofwel bij Stal De Blokhoeve in Vught.

Ik neem de administratieve afhandeling voor de toekenning van de subsidie op me, dus daar heb je geen omkijken naar.


Wil je deze kans graag benutten, meld je dan aan voor een van onderstaande open inschrijvingen of neem contact op.

Open inschrijvingen locatie Vught:

 1. Dinsdag 29 oktober van 13:00 tot 17:00 uur
 2. Vrijdag 15 november van 9:00 tot 13:00 uur
 3. Donderdag 28 november van 13:00 tot 17:00 uur
 4. Woensdag 11 december van 9:00 tot 13:00 uur (volgeboekt)


Naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om alles over dit onderwerp te lezen.