insight inside

Gratis ontwikkeladvies; nieuwe ronde start op 1 december 2020


De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil, met als gevolg dat veel werkenden hun baan kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt. Ook veel zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien opdrachten teruglopen of zitten zonder opdrachten.

Met de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies wil het Ministerie van SZW helpen de gevolgen van de coronacrisis te verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het Ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor een zgn. ontwikkeladviestraject dat uitgevoerd wordt door professionele loopbaanadviseurs.


Iets voor jou?

Lijkt het je zinvol om stil te staan bij je ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden? Maak dan gebruik van dit gratis ontwikkeladvies. Iedereen van 18 jaar of ouder (tot AOW-leeftijd) kan er gebruik van maken, of je nou werknemer, ondernemer, zzp-er of werkzoekende bent. Ontwikkeling is immers van belang voor iedereen. En we zien dat de crisis ook iedereen raakt.


Dit mag je verwachten

Het doel van het gratis ontwikkeladvies is je bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. We gaan inzichtelijk maken wat jouw ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn, gegeven jouw eigen situatie. Je krijgt tevens handvatten om volgende stappen te zetten. Na dit ontwikkeladviestraject:

  • heb je beter zicht gekregen op je arbeidsmarktpositie en toekomstperspectieven
  • heb je inzicht gekregen in wat bij je past en wat je kan
  • weet je hoe je je kunt oriënteren op je toekomst en je mogelijkheden
  • en wat je kunt doen om duurzaam inzetbaar te blijven

Het resultaat is een door jou gemaakt ontwikkelplan. Hierin wordt kort en bondig een aantal acties beschreven dat je op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan jouw arbeidsmarktkansen en om aan het werk te blijven tot het pensioen.


Hoe ziet het traject eruit?

Het ontwikkeladviestraject is kort maar krachtig en bestaat in de basis uit 2 afspraken van 2 uur. Indien passend bij de vraag en de klant, is inzet van paarden een mogelijkheid. 

We stemmen in onderling overleg af of we elkaar spreken via beeldbellen (Zoom) of dat we elkaar treffen op Stal De Blokhoeve, mijn coachlocatie is Vught.


Wil je deze kans graag benutten, neem dan contact op.


Inge Kroesen, een ervaren loopbaancoach

Sinds  2001 heb ik al vele medewerkers met zeer diverse achtergronden mogen begeleiden naar nieuw perspectief. 


CONTACTFORMULIER